Senaste nytt

Dags för nästa träff - i Jämtland den här gången. Mitt i Juli, se Träffar-sidan.

Datum för Borlängeträffen finns nu under Träffar-sidan.

Tenkarafrämjandet på Flugfiskeafton hos Wollmars i Borås. Se sidan med Träffar. 

 

Vi är Tenkarafrämjandet. 

Vill du flugfiska på enklast möjliga sätt?

Tenkarafrämjandet är ett icke vinstdrivande projekt som gärna vill att fler provar Tenkara.
Vi har utrustning vi kan låna ut, och vi kommer gärna och berättar och visar både utrustning och teknik.
Tekniken är så enkel att även oerfarna snabbt kan ta till sig den.

Som tenkarafiskare är det inte viktig att fånga de största fiskarna. Det är upplevelsen som är drivkraften.
Utrustningen är enkel, ett spö, en lina och en fluga. Tekniken passar bäst i strömmande mindre vatten och för mindre fiskar.

 -Vad är Tenkara?

 Tenkara är ett japanskt, minimalistiskt flugfiske. Fokus ligger på den egna tekniken och kunskapen om såväl fisken som vattnet, snarare än på prylar och utrustning. Utrustningen utgörs av spö, lina och fluga. Tenkara uppstod i snabbt strömmande, mindre vattendrag efter laxartad fisk och tekniken är anpassad därefter.

Tenkara på Wikipedia

 

 Rekommendationer:

Vi på TENKARAFRÄMJANDET vill uppmuntra till ett etiskt och ansvarsfullt fiske. Vid vadning ska hänsyn tas till lekbottnar och andra värdefulla habitat och krokar bör vara utan hulling. Det är önskvärt att fisket bedrivs på ett sätt som har minsta möjliga negativa påverkan på vattnet, dess invånare och omkringliggande miljö.

Vi uppmanar alla som har glädje av friska vattendrag att stödja organisationen Älvräddarna i deras arbete för våra vatten.